VÅRA TJÄNSTER

För oss är det en självklarhet att endast det bästa är gott nog oavsett om det gäller materialval, val av byggmetod – eller personlig service. Vi ser möjligheter och är öppna för nya och kreativa lösningar, samtidigt som vi har fokus på alternativen som ger rätt kvalitet och totalekonomi.

Våra kunder är privatpersoner, fastighetsägare, företag, bostadsrättföreningar och försäkringsbolag. Ta gärna kontakt med oss om du är intresserad av våra tjänster.

VÅRA TJÄNSTER:

• Totalentreprenader
• Nybyggnationer
• Ombyggnationer
• Tillbyggnationer
• Renoveringar

BAS-U och BAS-P
Vi innehar BAS-U och BAS-P Byggarbetsmiljösamordnare. Vi som företag anser att det är av största vikt att vara med och bidra till att ha säkra arbetsplatser och en trygg miljö för såväl medarbetare som våra kunder. Vi anser det vara en självklarhet att hålla sig till lagar och förordningar som arbetsmiljöverket tagit fram.

ID06
Vi använder ID 06 för din trygghet. Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete, ekonomisk brottslighet och att stärka den sunda konkurrensen samt att det ger kunden en extra trygghet.

Byggkeramikrådet
Vi är ett behörigt företag som är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.

ROT-avdrag 
Utnyttja ROT-avdraget – du har möjlighet att få en skattereduktion på arbetskostnaden. Mer information om ROT-avdraget och hur det fungerar finns på Skatteverkets webbplats: Rot- och rutarbete för privatpersoner

Corporate Social Responsibility (CSR)

LÄS MER

Hållbarhetspolicy

LÄS MER

Integritetspolicy

LÄS MER

Kontakta oss

ENTREPRENAD/
OFFERTFÖRFRÅGAN/SERVICE

Johan Hoff
johan@hoffentreprenader.se
0709 82 91 59
040 26 35 45