Renässanshus
får butikslokal

Projektet: Rosenvingeska huset på Västergatan 5 i Malmö byggdes 1534 och är ett av de allra första exemplen på renässansbyggnader i Skandinavien. Här finns bland annat rika interiöra dekorationer med gråtonsmålerier och Nordens äldsta bevarade papperstapeter.

Uppdraget: I denna skyddade miljö har vi byggt om råvinden från ett gammalt snickeri till en exklusiv modern diamanthandel. Ingen åverkan fick göras i befintliga stommar och därför byggdes allt i glas med bärande glaskonstruktioner i bjälkar, väggar och tak.

Uppdragsgivare

Stephan Gustavssons Fastigheter

År

2011

Ort

Malmö

På golvet lades en isolermatta som flytspacklades med golvvärme som klarar dagens brand- och isoleringskrav. Därefter lades sobra textilmattor ovanpå. Avslutningsvis byggdes en ny trappa i äldre stil ner till den underliggande festlokalen med hjälp av gammalt virke som fanns bevarat i husets källare.

Resultatet är en unik plats för möten och kontorsmiljö där belysningen och glaspartierna lyfter fram teglet, bjälkarna och den historiska atmosfären.

Kontakta oss

ENTREPRENAD/
OFFERTFÖRFRÅGAN/SERVICE

Johan Hoff
johan@hoffentreprenader.se
0709 82 91 59
040 26 35 45