Hoff Entreprenader

Vi innehar BAS-U / BAS-P Byggarbetsmiljösamordnare

Vi som företag anser att det är av största vikt att vara med till att ha säkra arbetsplatser och en trygg miljö för såväl medarbetare som våra kunder.
Vi anser det vara en självklarhet att hålla sig till lagar och förordningar som arbetsmiljöverket tagit fram.

Vi använder ID 06 för din trygghet

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete, ekonomisk brottslighet och att stärka den sunda konkurrensen samt att det ger kunden en extra trygghet.

Byggkeramikrådet

Vi är ett behörigt företag utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.

Om oss

Vi är ett familjeföretag sedan 1998. Företagets ledning Johan & Magnus Hoff är också företagets ägare.

Läs mer

Kvalité

Vi som företag anser att det är av största vikt att vara med till att ha säkra arbetsplatser och en trygg miljö för såväl medarbetare som våra kunder.

Läs mer

Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du.

Läs mer

Kontakta oss

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss angående förfrågningar eller om ni har andra frågor.

Läs mer